ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Cambridge English Penfriends

We are very excited that our school has joined Cambridge English Penfriends - an international activity to connect students and teachers around the world! Through this activity, we hope that our students will have fun making new friends and developing their English language skills. Following the lesson will engage and motivate our students to learn English in a way that is practical, fun and communicative.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που το σχολείο μας έγινε μέλος του Cambridge English Penfriends-μία διεθνή δραστηριότητα για να συνδέσει μαθητές και δασκάλους από όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, ελπίζουμε ότι οι μαθητές μας θα διασκεδάσουν κάνοντας νέους φίλους και αναπτύσσοντας τις γλωσσικές τους ικανότητες στα Αγγλικά. Ακολουθώντας το μάθημα οι μαθητές θα παρακινηθούν και θα εμπλακούν στο να μάθουν Αγγλικά με ένα τρόπο που είναι πρακτικός, διασκεδαστικός και  επικοινωνιακός.


Εξετάσεις Europalso - ESB

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ηθική ανταμοιβή ενός δασκάλου είναι να βλέπει τους μαθητές του να προοδεύουν στη γνώση και στο χαρακτήρα. Έτσι μπορείτε να φανταστείτε πόσο υπερήφανοι νιώσαμε όταν παραλάβαμε τα πιστοποιητικά EUROPALSO - ESB στα οποία οι μαθητές μας αρίστευσαν (100% επιτυχία). Συγχαρητήρια στους ιδίους και στους καθηγητές τους.

 Τα οφέλη των συγκεκριμένων εξετάσεων είναι πολλαπλά

  • Η αυτοπεποίθηση κι η αυτοεκτίμηση των μαθητών αυξάνεται
  • Διασφαλίζεται η ποιότητα της εργασίας
  • Βελτιώνεται η επίδοση των μαθητών μέσω των επιπλέον μαθημάτων