ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2017-02-24

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι σπουδαστές μας για άλλη μία φορά πέτυχαν το στόχο τους και απέκτησαν ένα αναγνωρισμένο τίτλο πιστοποίησης της ξένης γλώσσας. Η σωστή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η συνεχής του ενημέρωση και επιμόρφωση πάνω στις παιδαγωγικές εξελίξεις , η οργάνωση της μελέτης, οι σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας, οι συχνές και συνεχείς επαναλήψεις έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης των ξένων γλωσσών.