Μεθοδολογία

Βιωματική Μάθηση

 Πέρα από την νέα τεχνολογία, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν τα παραδοσιακά εποπτικά μέσα όπως ο πίνακας, οι εικόνες, οι αφίσες, οι κούκλες του κουκλοθεάτρου, τα πραγματικά αντικείμενα, τα μικρό-φωνα, οτιδήποτε ζωντανεύει τη γλώσσα και συντελεί στο να διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή, να συμβάλλει στην πρόσληψη της γλώσσας και να βελτιώσει την ομιλία.

Διαδραστικός Πίνακας

Οι αίθουσες είναι εξοπλι-σμένες με διαδραστικούς πίνακες. Είναι μία καινού-ργια τεχνολογία η οποία δίνει μία άλλη διάσταση στον παραδοσιακό πίνακα μετατρέποντάς τον σε μία διαδραστική οθόνη υπολο-γιστή. Είναι ένα διδακτικό εργαλείο το οποίο αξιοποιεί στο έπαρκο τους υπολο-γιστές και τα πολυμέσα, βοηθώντας ταυτόχρονα τους δασκάλους να ζωντανέψουν το μάθημα.

iebook 

Το ieBook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών, το οποίο βοηθάει το μαθητή να κάνει μόνος του το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που του ανατίθεται για το σπίτι, την ορθογραφία, το λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την επανάληψη και την αυτο-αξιολόγηση με τρόπο ευχάριστο και πρωτοπορια-κό. Με το ieBook ο μαθητής μαθαίνει αγγλικά και διασκεδάζει με παιχνίδια, βίντεο και ιστορίες μέσα από την οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή.

© 2016 ΚΟΝΤΑΔΑ Ελ. Βενιζέλου 31, Νέο Φάληρο τηλ. 2104819090
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!