ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

2019-08-29

Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή καθώς η Ελληνοαμερικανική Ένωση αναγνωρίζει επισήμως την προσφορά του Σχολείου μας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Χιλιάδες μαθητές μας μέσα στα 50 χρόνια λειτουργίας μας έχουν πιστοποιήσει την γνώση τους στην Αγγλική γλώσσα από διεθνώς αναγνωρισμένους και έγκυρους Οργανισμούς Πιστοποίησης όπως είναι το Πανεπιστήμιο του Michigan και του Cambridge, αποκτώντας έτσι γλωσσικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά σε ένα όλο κι αυξανόμενο διεθνές περιβάλλον.