ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECCE

2017-02-08

Δωρεάν επανεξέταση για υποψήφιους Κέντρων Ξένων Γλωσσών οι οποίοι προετοιμάζονται για τις εξετάσεις ECCE Μαΐου 2017

Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι όσοι υποψήφιοι Κέντρων Ξένων Γλωσσών συμμετάσχουν στις εξετάσεις ECCE Μαΐου 2017και δεν αποκτήσουν το πιστοποιητικό θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις ECCE Δεκεμβρίου 2017.

Η συγκεκριμένη προσφορά αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης - παρά τις προκλήσεις της παρούσας οικονομικής κατάστασης -προκειμένου να υποστηρίξει τις συνεχείς προσπάθειες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για βελτίωση των δεξιοτήτων στην Αγγλική των μαθητών της χώρας.

Η προσφορά ισχύει μόνον για υποψήφιους που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις ΕCCE Μαΐου 2017 και οι οποίοι εγγράφηκαν στις εξετάσεις μέσω Κέντρου Ξένων Γλωσσών που διατηρεί κωδικό στην πλατφόρμα ORFEAS. Δεν αφορά σε υποψήφιους που θα επιτύχουν στις συγκεκριμένες εξετάσεις και που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης. Για να επωφεληθούν από αυτή την προσφορά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγγραφεί στις εξετάσεις ECCE Δεκεμβρίου 2017 μέσω του ίδιου Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Η προσφορά δεν αφορά σε υποψήφιους που δεν θα εγγραφούν μέσω Κέντρου Ξένων Γλωσσών και σε υποψήφιους που δεν απέκτησαν το ΕCCE μετά από συμμετοχή τους σε παλαιότερες εξεταστικές περιόδους.